Home > About KFMA > Bibliography(Writings about KOIZUMI Fumio)
Running Through Life (Jinsei wo kakenukete). By KAKO Mieko. Ongaku no tomo-sha, 1985.
Taught by our Daughter Shōko (Shōko ni oshierarete). By KAKO Mieko. Soshi-sha, 1988.
Sounds of the Peoples: Memorial Writing for KOIZUMI Fumio (Sho-minzoku no oto: KOIZUMI Fumio tsuitō ronbun-shū). Ongaku no tomo-sha, 1986. 
Recollecting Prof. KOIZUMI Fumio (Kaisō no KOIZUMI Fumio sensei). KOIZUMI Fumio wo shinobu kai, 1994.
Listening to the World: The Life of KOIZUMI Fumio (Sekai wo kiita otoko: KOIZUMI Fumio to minzoku ongaku). By OKADA Maki. Heibon-sha, 1995.
Music Department, Tokyo National University of the Arts, 12-8 Ueno Kouen, Taito-ku, Tokyo 110-8714, Japan