Home > About KFMA > Bibliography
Research on Japanese traditional music (Nippon dentō ongaku no kenkyū).Ongaku no tomo-sha, 1958. 1958
Exploring world music (Sekai no minzoku ongaku tambō).Jitsugyo no nihon-sha, 1976.
The origins of music (Ongaku no kongen ni aru mono).Seido-sha, 1977. Reprint: Heibon-sha, 1994.
The sounds of Japan: Japanese music as part of the world (Nihon no oto: Sekai no naka no nihon ongaku).Seido-sha, 1977. Reprint: Heibon-sha, 1994.
Eskimo songs: A travelogue of folk music (Esukimō no uta: Minzoku ongaku kikō).Seido-sha, 1978. Reprint: Gakushukenkyu-sha, 2003.
Fantasy music university (Kūsō ongaku daigaku).Seido-sha, 1978. Reprint: Gakushukenkyu-sha, 2003.
Research notes on world music (Minzoku ongaku kennkyū nōto).Seido-sha, 1979.
Unnecessary musical notes (Otamajakushi muyō-ron).Seido-sha, 1980.
Breathing world music (Kokyū suru minzoku ongaku).Seido-sha, 1983. Reprint: Gakushukenkyu-sha, 2003.
Cultures in sounds (Oto no naka no bunka).Seido-sha, 1983. Reprint: Gakushukenkyu-sha, 2003.
The structure of popular song (Kayokyoku no kōzō).Toju-sha, 1984. Reprint: Heibon-sha, 1996.
Research on Japanese traditional music 2: Rhythm (Nippon dentō ongaku no kenkyū 2: rizumu).Ongaku no tomo-sha, 1984.
Field work by KOIZUMI Fumio: Why do people sing? (KOIZUMI Fumio fīrudowāku: Hito wa naze uta wo utau ka).Toju-sha, 1984. Reprint: Gakushukenkyu-sha, 2003.
KOIZUMI Fumio's world of world music (KOIZUMI Fumio minzoku onaku no sekai).Nippon hoso shuppan kyokai, 1985.
World music: The music of Asia (Minzoku ongaku: Ajia no rinjin-tachi no ongaku wo chûshin ni shite).Nippon hoso shuppan kyokai, 1985.
Children's games and songs: Children's game songs are still alive (Kodomo no asobi to uta: Warabeuta wa ikiteiru).Soshi-sha, 1986.

(Publications with links are still in print.)
Music Department, Tokyo National University of the Arts, 12-8 Ueno Kouen, Taito-ku, Tokyo 110-8714, Japan